Ocenění nejlepších žáků na radnici

Ocenění nejlepších žáků na radnici 23.6.2015

V úterý 23.6.2015 byli  přijati a oceněni nejlepší žáci jednotlivých tříd starostou města Romanem Volfem a místostarostou Ing. Augustinem Formanem  na Městském úřadě v  Miroslavi.

Hlediska pro výběr žáků jsou různá, např. za vynikající  prospěch a plnění školních   povinností, za vzorné chování, za reprezentaci školy ve sportovních či vědomostních soutěžích, péči o třídní knihu, stmelování kolektivu apod.

Gratulujeme!