Ocenění nejlepších žáků na radnici 3.6.2014

Vice ve fotogalerii
Vice ve fotogalerii

Již tradičně jsou na konci školního přijati a oceněni nejlepší žáci jednotlivých tříd starostou města Ing. Augustinem Formanem a místostarostou Romanem Volfem na Městském úřadě v  Miroslavi. Znak

Hlediska pro výběr žáků jsou různá, např. za vynikající  prospěch a plnění školních   povinností, za vzorné chování, za reprezentaci školy ve sportovních či vědomostních soutěžích, péči o třídní knihu, stmelování kolektivu apod.

Gratulujeme!