NP Podyjí opět na naší škole

NP Podyjí (1)Miroslavská škola spolupracuje s naším nejbližším a v ČR nejmenším Národního parkem Podyjí již několik let. Žáci jezdí na různé exkurze přímo do NP Podyjí a zaměstnanci NP Podyjí jezdí se svými vzdělávacími programy i k nám do školy. V polovině ledna navštívila naše třeťáky a čtvrťáky Ing. Svatava Holubová, vedoucí Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí, se svým vzdělávacím programem, který dětem přibližuje jedinečnost a rozmanitost tohoto národního parku. Děti se dozvěděly, že i když je v ČR tento park nejmenší, tak vyniká vysokou pestrostí rostlinných a živočišných společenstev. Přirozenou osou parku je řeka Dyje, která na své 40 km dlouhé cestě z Vranova do Znojma skýtá rozmanitá území. Žáci si během programu přiblížili jejich názvy jako třeba dubohabrové lesy, vřesoviště, vinice Šobes, kaňon Dyje, meandry Dyje a další. Pro lepší představivost těchto míst jsme mohli využít i velké barevné nástěnné obrazy všech prostředí národního parku, které naší škole Národní park Podyjí věnoval. V parku roste téměř 80 zvláště chráněných druhů rostlin. Je to také významné hnízdiště ptáků např. čápa černého, kterého má NP Podyjí ve znaku.

 Mgr. Jana Benešová

Fotografie