Nové složení Školské rady ZŠ Miroslav

RadaVe dnech 12. a 13. listopadu 2020 proběhly po třech letech řádné volby do Školské rady ZŠ Miroslav.

Školská rada je složena ze tří členů jmenovaných zřizovatelem, tří členů volených z řad pedagogických pracovníků školy a tří členů volených z řad zákonných zástupců žáků.

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:

  • Kopeček Kamil, Mgr.                
  • Plechatý Martin, Ing.         
  • Volf Roman                            

Zástupci volení z řad pedagogů:

  • Bartuňková Andrea, Mgr.    
  • Benešová Jana, Mgr.              
  • Pavlů Jana, Mgr.       

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Dvořák Roman                             
  • Novotná Andrea                     
  • Prokeš David 

Děkujeme všem kandidátům za účast ve volbách a zvoleným členům přejeme mnoho úspěchů v nové funkci.

Mgr. Jana Kadlecová