Návštěva výstavy trofejí Moravskokrumlovska

V hodinách přírodovědy, zaměřených na ochranu přírody, jsme s žáky přemýšleli nad tím, co a nebo spíše kdo je to myslivec. Zjistili, jsme, že se jedná o profesi a její vykonavatel se stará o zvěř především v lese a v přírodě kolem nás. Nezabývá se výhradně lovem zvěře, jak se mnozí z nás nesprávně domnívali, ale stará se o lesní ekosystém s důrazem na jeho udržitelnost /patří sem např. regulace počtů zvěře určitých druhů, aby přemnožená zvířata nepoškozovala lesní stromky apod./. Myslivecké povolání je vlastně tradicí, která sahá až do středověku. Vše, co myslivecké povolání zahrnuje, jsme si mohli na vlastní oči prohlédnout, Trofeje a dramatizace 27.4.2018 003díky vřelému pozvání pana Ing. Pavla Olivy, hospodáře MS Hubertus Miroslav, na Přehlídce trofejí zvěře Moravskokrumlovska, která se konala v miroslavském Kulturním domě ve dnech 27. – 29. dubna 2018. Během pátečního dopoledne jsme měli možnost shlédnout jak trofeje lesní zvěře, tak shozy paroží, preparovanou, nejen lesní, zvěř. Zahráli jsme si na stopaře, skládali jsme obrázky zvířat, zkoušeli jsme pískat na vábničky, ovšem největším zážitkem pro nás byl počítačový simulátor, který nám umožnil vyzkoušet si, jak zdatní bychom byli střelci při lovu divočáků nebo divokých kachen. A dopadli jsme celkem obstojně. Za splněné úkoly jsme si odnesli malé občerstvení a drobnosti na památku. Před kulturním domem nás čekalo překvapení v podobě živé ukázky sokolníků. V sobotu pak proběhlo vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Mé toulky přírodou“. Mezi oceněnými byli i žáci z naší školy / 2. místo Čudan Š. z 5.A a Pecová V. ze 4.B, 3. místo J. Dúbrava z 5.A/. Gratulujeme! Za nádhernou podívanou a velmi příjemně strávené dopoledne všem pořadatelům moc děkujeme a těšíme se na další společné setkání.

Mgr. Jana Pavlů