Návštěva policisty v naší družině

1111 211Již od útlého dětství je třeba v dětech pěstovat vědomí práva a správného chování. Protože jednání, které se jim vštípí v dětství nejen ve škole, ale zejména v rodině, si ať vědomě, ale hlavně nevědomě odnesou do dospělého života a budou je považovat za standardní a přirozené.

I z tohoto důvodu jsme se v družině v rámci společných akcí rozhodli naplánovat setkání s příslušníkem policie, který by se dostavil a povyprávěl dětem o své namáhavé a záslužné práci.

Policista, pan praporčík František Svoboda, přijel v policejním automobilu, který zejména u chlapců vzbudil velký zájem. Dovolil všem dětem, které o to stály, plný vstup do vozidla, takže se uvnitř chvílemi hemžilo i osm dětí. Měly ovšem přísný zákaz na cokoli sahat. Této nabídky využili snad všichni.

Poté otevřel kufr a předvedl jeho obsah. Oprávněnou pozornost si získaly neprůstřelné vesty, které s sebou měl ve dvou stupních balistické ochrany. Ty si chtěli vyzkoušet i některé dívky, ovšem jen na chvíli, protože se jim přece jen zdála docela těžká.

Předvedl i teleskopický obušek, který se dá mávnutím ruky prodloužit na trojnásobek. Na rozdíl od obušku si děti mohly policejní pouta vyzkoušet i prakticky. A to z pohledu pachatele, který byl dopaden a kterému byla nasazena „želízka“. Pro urychlení poutavé poutací akce byly k sobě připoutány vždy dvě děti současně. Rovněž zmínil existenci jednorázových pout z umělé hmoty. Na vybraných jedincích následně převedl i eskortování nespolupracujícího delikventa z místa činu do vozidla. Kupodivu o roli delikventa byl mezi chlapci překvapivě tak velký zájem, že opravdu nebyl čas eskortovat úplně všechny. Celá tato ukázka byla všemi přítomnými oceněna zaslouženým obdivem.

Hovořil i o pistoli, kterou byl vybaven. Jednalo se o standardní zbraň České policie CZ model 75 D Compact, ráže 9×19. Předvedl i tester na alkohol firmy Dräger, který je velice přesný. Sám demonstroval jeho použití, kdy fouknul přes násadku do přístroje, který ukázal správných 0,00 promile.

V rámci propagace rozdal dětem pexesa s policejní tématikou a brožurky o správném a bezpečném chování v běžném životě i v dopravním provozu. Velkou část jeho návštěvy vyplnilo zodpovídání zvídavých dotazů dětí o policejní práci, řešení různých situací a trestných činů, policejních psech, a podobných věcech.

Na závěr jsme se všichni s panem policistou rozloučili, poděkovali mu za jeho návštěvu a jeho čas. Při odjezdu pustil houkačku a děti mu na rozloučenou zamávaly. Je tedy možno říci, že jeho návštěva měla smysl a přinesla dětem mnoho informací i podnětů k zamyšlení. A my všichni se těšíme na další podobné akce v naší družině!