Národní park přichází do škol

P1030443Stalo se již tradicí, že se na konci školního roku vydávají žáci 5. tříd na exkurzi do NP Podyjí. No a za těmi mladšími žáky přichází pracovníci národního parku přímo do škol . Pro žáky 2. a 3. tříd se uskutečnila návštěva NP v jarních měsících v prostorách herny. Ta se změnila na pár hodin na chráněné území nejmenšího národního parku u nás. První seznámení a představení probíhalo za pomocí rekvizit a modelových situací. Tak se před námi objevil kaňon řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem lemovaný meandry, skalními stěnami a kamennými moři, rozsáhlými suťovými poli, nivními loukami, lesy a prosluněnými lesostepmi. Seznámili jsme se s rozmanitými druhy rostlin a živočichů, které se zde vyskytují a přiřazovali je správně k jednotlivým biotopům. Návštěvní řád NP nás upozornil na to, jak se chovat a pohybovat na území parku, abychom pomáhali chránit přírodu. Také jsme měli za úkol roztřídit odpadky, které tu zanechali neukáznění návštěvníci.

Na závěr našeho setkání jsme si společně zazpívali písničky o přírodě. Už teď se těšíme na exkurzi do Národního parku Podyjí. Možná ho navštívíme i dříve se svými rodiči.

Za žáky a paní učitelky 2. a 3. tříd Mgr. Olga Široká