MOBIDIK

Ve dnech 25. a 26. října na naší škole působili  strážníci preventivně informačního oddělení Městské policie Brno. Návštěva to byla neobvyklá. Ptáte se proč? Protože přijeli zážitkovým vozem. Speciálně upraveným autobusem, který dostal název MOBIDIK. Speciálně upravený autobus, který široké veřejnosti zprostředkovává důležité preventivní informace, představili brněnští strážníci v září 2015. Prostorný interiér využívá interaktivní prvky a umožňuje rovněž variabilní umístění libovolných exponátů, které dětem i dospělým přiměřenou formou přibližujíIMG-3532 důležitá pravidla z oblasti prevence. Návštěvníci se uvnitř autobusu mohou seznámit také s ukázkami nejefektivnějšího mechanického a elektronického zabezpečení domácnosti a kromě padesátipalcové LCD obrazovky určené k promítání prezentací a vzdělávacích videí jsou tu k dispozici i dva dotykové monitory. Ty slouží jako „informační samoobsluha“ pro malé i velké. Žáci 1. stupně, speciálních tříd a přípravné třídy si  mohli tento autobus prohlédnout a diskutovat se strážníkem. Ten si pro děti připravil velmi zajímavé povídání o tom, jak by se měly děti chránit, pokud by došlo k nečekanému napadení cizím psem. Připravené videoukázky z výcviku psů mohli žáci komentovat, ale hlavně se ptát na to, co je zajímalo. A nebylo toho zrovna málo. Za aktivitu získali všichni od strážníka odměnu, která jim poslouží k bezpečné cestě do i ze školy. Pro žáky 3. ročníku byl připraven výukový program Bezpečné chování – „Foxíkova pravidla“ , během kterého se děti učily řešit rizikové situace, do kterých se mohou dostat doma, venku, na hřišti, ve škole. Žáci 4. a 5. ročníku se zabývali  otázkou lidských práv. Pomocí her odpovídali  na předem položené otázky a snažíli se tak postupně odhalovat jednotlivá dětská práva a povinnosti, tak jak jsou uvedeny v Úmluvě o právech dítěte. Další téma se týkalo fenoménu kyberšikany a případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT. Děti si to opravdu užily. My jsme velice rádi, že nám Městská policie Brno poskytla své služby a přispěla tak k dalšímu vzdělávání našich dětí.

Fotogalerie

 Za kolektiv pedagogů ZŠ Miroslav Mgr. Radka Holcrová