Ministerstvo školství ocenilo žáky miroslavské školy – vítěze celostátní soutěže

Žáci 5. A  třídy (skupina A1) vyhráli celostátní soutěž v anglickém jazyce SING A SONG. Soutěž pod patronací YouTube Star Steva R. Wattse, Velvyslanectví Velké Británie a se záštitou MŠMT měla jasná kritéria hodnocení: použití anglického jazyka, týmová práce a nápaditost- ve všech těchto kategoriích jsme uspěli na jedničku s hvězdičkou. Byli jsme tudíž pozváni na MŠMT na slavnostní vyhlášení, abychom si převzali ocenění z rukou náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy.foto

A proto jsme se vydali 22. května v brzkých ranních hodinách do Prahy. Společně s páťáky se slavnostního ocenění zúčastnili i žáci David Březina, Simona Lapešová ze 7.A a Michal Krontorád z 9.A. Jmenovaní žáci druhého stupně ZŠ se významnou měrou podíleli na vzniku díla, především David Březina, který snímek natočil a nastříhal.

Po slavnostním zahájení a představení členů poroty soutěže se přistoupilo k vyhlášení vítězných snímků. Jelikož byli miroslavští žáci zařazeni do kategorie – Skupiny 1. stupeň ZŠ (v této kategorii soutěžilo letos 300 snímků), ocenění si nedalo na čas. Za nápadité, obsahově, umělecky a jazykově kvalitní zpracování songu Something just like this získali žáci Základní školy Miroslav výukové materiály v podobě deskových her do anglického jazyka a výukových CD. Dále na děti čekaly školní pomůcky různého charakteru.

I když slavnostní vyhlášení proběhlo velmi rychle, dlouhý výlet do hlavního města Prahy na MŠMT stál bezesporu zato a utkvěl hluboko v paměti nás všech. Ještě jednou musíme však poděkovat i panu řediteli Růžičkovi a jeho dceři Kateřině Růžičkové ze SVČ Miroslav, bez kterých by náš videosong vůbec nikdy nevznikl.

Také bychom chtěli vzkázat všem žákům, kteří se podíleli na tomto projektu, že odvedli neskutečnou práci, za kterou si zaslouží obrovskou pochvalu. Jste naše jedničky!

Mgr. Vladimíra Hrušková a Mgr. Andrea Bartuňková