Mezitřídní turnaje 20. 6. 2023

20.6. se celý druhý stupeň sešel na fotbalovém hřišti FC Miroslav na tradičním turnaji v kopané a pálkované. Hrálo se na dvě kategorie 6.-7. ročník a 8.-9. ročník. Kluci hráli na dvou polovinách fotbalového hřiště v počtu 5+1, děvčata vzadu za “valem”. Počasí nám přálo a věřím, že si to všichni užili. Sladkou odměnu dostali všichni aktivní účastníci. A jak to vše dopadlo? Dívky mladší – 1. 7.B, 2. 6.A, 3. 7.A, 4. 6.B, 5. 6.C, 6. 7.C, starší – 1. 9.B, 2. 9.A, 3. 8.A, 4. 8.B, 5. 8.C, chlapci mladší – 1. 7.A, 2. 7.C, 3. 6.B, 4. 6.A, 5. 7.B, 6. 6.C, starší – 1. 8.C, 2. 9.A,B, 3. 8.A, 4. 8.B. Chtěl bych poděkovat Veronice Janíčkové za zajištění občerstvení, FC Miroslav za poskytnutí areálu a všem kolegům a bývalým žákům za pomoc při organizaci této sportovní akce. Budu se těšit na příští rok i s menšími změnami v pravidlech pálkované, aby se hra více zatraktivnila.      

Za pořízení fotodokumentace děkujeme Vítku Růžičkovi ze třídy 8.C.

Mgr. Marek Dostál

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1