Matematické soutěžě na 1. stupni

Oříšky pro bystré hlavy                                 s5

Soutěž organizovala a úkoly pro žáky 1.- 5. ročníku připravovala p.uč. Svobodová Jaromíra. V pěti kolech žáci ve třídách řešili zábavnou a netradiční matematiku. Výsledky umístění žáků v jednotlivých kolech bylo zveřejňováno na školní nástěnce. V měsíci květnu se uskutečnila závěrečná kola. Na prvních místech se umístili:

1. třídy: Jiřikovský Dan, Sovová Radka

2. třídy: Jiří Šmíd, Kacetlová Simona

3. třídy: Ondřej Kadlec a Antonie Michalová

4. třídy: Jan Počarovský

5. třídy: Bednaříková Emma, Němcová Klára

Všichni tito byli odměněni cenami, které darovalo Sdružení rodičů.

Lískulka

Zástupci vítězů ze školní soutěže ,,Oříšků pro bystré hlavy“, jejichž celkový součet bodů byl největší, se zúčastnili 19. 6. 2014 matematické soutěže ,,Lískulka“ ve Vedrovicích. Skupinu dětí ve Vedrovicích vedla paní učitelka Mgr. Helena Šimšová. Umístění v každé kategorii bylo velmi dobré.

Zvláštní cenu obdržel Ondřej Kadlec za maximální počet dosažených bodů ve své kategorii.

PaedDr. J. Svobodová