Matematické soutěžě I. a II. stupně

Žáci I. i II. stupně ZŠ se zapojili do matematických soutěží Pythagoriáda, Klokan a Matematická olympiáda.mat

Pythagoriáda

Školního kola matematické soutěže pro žáky 5. – 8. ročníku se zúčastnilo 70 žáků. V okresním kole ve Znojmě úspěšně reprezentovali školu dva chlapci 5. ročníku:

Miroslav Novotný 4. místo

Jiří Počarovský 6. místo

Žáky připravovaly paní učitelky Mgr. Jana Benešová a Mgr. Veronika Vráblíková.

Matematická soutěž Klokan – celorepubliková soutěž

Soutěže se zúčastnili 162 žáci ve čtyřech věkových kategoriích. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 45 řešitelů

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1. Ondřej Kadlec 3.A  – 77b.

2. Denisa Kalčíková 3.A –  75b.

3. Vilém Bednařík 3.A –  74b.

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník) 44 řešitelé

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1. Klára Němcová 5.B –  101

2. Jan Počarovský 4.B  – 100

3. Emma Bednaříková 5.A –  96

KATEGORIE: Benjamin (6. – 7. ročník) 31 řešitel

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1. Andrea Příhodová 7.B –  63

2. Tomáš Kratochvíl 7.B –  63

3. Michal Dohnal 6.A –  58

4. Kristýna Skočovská 7.B –  57

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 42 řešitelé

Jméno a příjmení Třída Počet bodů:

1.Karolína Hanzelová 8.A –  71

2.Michaela Švejdíková 8.C –  61

3.Kateřina Veselá 8.C –  50

3. Tereza Kiselová 8.B  –  50

V rámci okresu Znojmo bylo hodnoceno v každé kategorii kolem 1 000 žáků, zde jsou uvedeny nejlepší umístění žáků naší školy:

Cvrček: O. Kadlec 6., D. Kalčíková 16., V. Bednařík 17. místo.

Klokánek: K. Němcová 11., Jan Počarovský 14., E. Bednaříková 22. místo.

Benjamin: T. Kratochvíl a A. Příhodová, oba 52. místo.

Kadet: K. Hanzelová 19., M. Švejdíková 49. místo.

Matematická olympiáda – okresní kolo ve Znojmě

Okresního kola matematické olympiády se zúčastnily:

Emma Bednaříková z 5.A třídy, skončila na 8. místě. Dále dvě dívky 7. ročníku, Klára Stixová byla na 6. a Andrea Příhodová na 8. místě

Obě dívky na soutěž připravovala Mgr. Jarmila Maiová.

R. Salát