MALÝ VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

Ráda bych i touto cestou pozvala všechny rodiče vycházejících žáků, vycházející žáky a uchazeče studia na víceletých gymnáziích na „MALÝ VETERTH STŘEDNÍCH ŠKOL.“Tato akce, na které se představí střední odborné školy a střední odborná učiliště z našeho regionu, se uskuteční ve čtvrtek 7.11.2013 v 17.00hod.v budově ZŠ Miroslav. Od zástupců středních škol můžete získat zajímavé a aktuální informace o studijních a učebních oborech jednotlivých škol, o přijímacím řízení, o možnostech uplatnění v praxi po ukončení střední školy, o možnosti studia na vysokých školách.

Během veletrhu Vám také já ráda zodpovím Vaše dotazy týkající se přijímacího řízení, podávání přihlášek, druhého kola přijímacího řízení atd.

Aktuální seznam škol, které se naší akce zúčastní:

  • Gymnázium Moravský Krumlov
  • Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie Znojmo
  • SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, Přímětická
  • SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
  • SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova
  • Střední zdravotnická škola Znojmo
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova
  • Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova
  • Střední zahradnická škola Rajhrad

Tento seznam budu i nadále aktualizovat na webu školy v záložce ŠKOLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Lenka Biberlová, výchovná poradkyně