Malujeme bez hranic

Žáčci třídy 1. P i letos poslali svá výtvarná díla do již 3. ročníku výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol Jihomoravského kraje a partnerské školy v Bratislavě.
Výkresy Lukáška Horského a Jarouška Hlavničky jsou vystaveny ve foyer Mahenova divadla v Brně, kde obdrželi při slavnostní vernisáži „Pamětní list“ soutěže a pan ředitel jim předal drobné ceny.
Gratulujeme!

Malujeme bez hranic