Loučení žáků 5. ročníku 26.6.2014

Více ve fotogalerii
Více ve fotogalerii

V podvečer konce školního roku připravily paní učitelky pátých ročníku Mgr.  Benešová a Mgr.  Vráblíková pro své žáky, kteří byly téhož dne dopoledne v KD pasovaní na žáky II. stupně , rozloučení v podobě táboráku na školní zahradě. Akce se zúčastnili i rodiče některých dětí. Celé odpoledne se odvíjelo v příjemném  a uvolněném duchu, opékaly se špekáčky, zpívaly písničky za doprovodu kytary p. uč. Vráblíkové.  Velice zajímavý program si připravili p. Beneš a p. Tesař, kteří se věnují myslivosti a děti i dospělí si mohli  zastřílet na kance:)))

kanec