Konzultační hodiny pro rodiče

Vážení rodiče,

příští týden ve čtvrtek 18.3.2021 od 16 hodin budou KONZULTAČNÍ HODINY probíhat ONLINE.

  • Rodiče žáků 1. stupně obdrží bližší informace od třídních učitelů.
  • Rodiče žáků 2. stupně, kteří budou mít zájem o konzultaci s daným vyučujícím, ho osloví prostřednictvím obecné zprávy v Bakalářích. Učitel rodiči pošle pozvánku na Meet na školní email žáka na konkrétní čas, max. 10 minut, aby byl prostor pro všechny zájemce o konzultaci. Rodiče se mohou přihlašovat na konzultační hodiny k jednotlivým vyučujícím nejpozději do  úterý 16.3.2021 do 23:59 hodin, aby měli vyučující dostatek času k vytvoření pozvánek.

Za kolektiv pedagogů školy Mgr. Radka Holcrová, z.ř.š.