KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE

se konají ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 16.00 do 17.00 hodin.