Konverzační soutěž v německém jazyce

Je možné se na základní škole naučit němčinu, když ji máme jako druhý cizí jazyk?
Dva žáci a tři žákyně naší školy nás přesvědčili, že to možné je.
V pondělí 21. února si žáci vyzkoušeli poslech neznámého textu, představení se a konverzaci o běžných tématech jako jsou koníčky, jídlo, rodina apod. Z počátku sice byla na soutěžících znát nervozita z  mluvení, všichni se ale svého úkolu zhostili bravurně a v soutěži obstáli.
Vítězkou soutěže se stala Miluše Ludlová, která také postoupila do okresního kola a stala se tak historicky první reprezentantkou miroslavské školy v této disciplíně.
Těsně za Milkou se umístila Eliška Karlová, následována Johanou Sterzikovou. O další místa se dělili Stanislav Solař a Petr Kurbel, taktéž úspěšní řešitelé soutěže.
Děkujeme našim odvážným soutěžícím. Jejich skvělé výkony jsou velkým povzbuzením pro vyučující němčiny a budeme se těšit na další ročník v příštím školní roce!

Mgr. Daniela Bednaříková20220222_09503520220222_095109