INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 6. – 9. ROČNÍKU

Vážení rodiče, milí žáci,

krizovým opatřením vlády ze dne 8.10.2020 se od 12.10 do 25.10. omezuje provoz na 2. stupni základních škol a to takto:

 1. TÝDEN OD 12.10. DO 16.10. 2020

Žáci 6. a 7. ročníku

 • Žáci budou vzděláváni distančně, prostřednictvím Bakalářů, služby G Suite – G-mail, Google Classroom, Google Meet.

 • Účast na distanční výuce, plnění úkolů a jejich odevzdávání je povinné.

 • Máte povinnost denně sledovat Bakaláře a školní emaily, kam budete dostávat pokyny k distanční výuce.

 • Všechny nesplněné úkoly musí být řádně omluveny stejně jako při prezenční formě studia.

Školní jídelna

 • Žáci 6. a 7. ročníku jsou na příští týden všichni odhlášeni z obědů.

 • Pokud budete chtít na obědy chodit, musíte se přihlásit dnes, t.j. v pátek 9.10. do 14.00 hodin na www.strava.cz, na kterou se dostanete z webové verze Bakalářů nebo nejpozději do pondělí 12.10. do 7.00 hodin vedoucí školní jídelny paní Krulové na tel. 515 333 173 nebo na email: krulovam@zsmiroslav.cz.

 • Cena obědu se nemění.

 • Oběd nebude z hygienických a kapacitních důvodů  vydáván do jídlonosičů.

 • Na oběd se můžete dostavit pouze od 13.00 do 13.30 hodin.

Žáci 8. a 9. ročníku

Žáci se budou učit ve škole podle běžného rozvrhu, nebudou se konat kroužky doučování.

 

 1. TÝDEN OD 19.10. DO 23.10. 2020

Žáci 6. a 7. ročníku

Žáci se budou učit ve škole podle běžného rozvrhu, nebudou se konat kroužky doučování.

Žáci 8. a 9. ročníku

 • Žáci budou vzděláváni distančně, prostřednictvím Bakalářů, služby G Suite – G-mail, Google Classroom, Google Meet.

 • Účast na distanční výuce, plnění úkolů a jejich odevzdávání je povinné.

 • Máte povinnost denně sledovat Bakaláře a školní emaily, kam budete dostávat pokyny k distanční výuce.

 • Všechny nesplněné úkoly musí být řádně omluveny stejně jako při prezenční formě studia.

 

Školní jídelna

 • Žáci 8. a 9. ročníku jsou na týden od 19.10. do 23.10  všichni odhlášeni z obědů.

 • Pokud budete chtít na obědy chodit, musíte se přihlásit nejpozději v pátek 16.10. do 14.00 hodin na www.strava.cz, na kterou se dostanete z webové verze Bakalářů  nebo vedoucí školní jídelny paní Krulové na tel. 515 333 173 nebo na email: krulovam@zsmiroslav.cz.

 • Cena obědu se nemění.

 • Oběd nebude z hygienických a kapacitních důvodů  vydáván do jídlonosičů.

 • Na oběd se můžete dostavit pouze od 13.00 do 13.30 hodin.

 

 1. TÝDEN OD 26.10. DO 30.10. 2020

 • V rámci opatření se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol  jako volné dny, úkoly dostanete distančně.

 • Ve středu 28.10. je státní svátek a ve čtvrtek a pátek 29.10 a 30.10 jsou podzimní prázdniny

V případě nejasností kontaktujte třídní učitele.

 

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: kadlecovaj@zsmiroslav.cz