INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

krizovým opatřením vlády ze dne 12.10.2020 je od 14.10. do 1.11.2020 zakázána osobní přítomnost žáků I. a II. stupně  na základním vzdělávání v základní škole.

OBDOBÍ OD 14.10. DO 1.11. 2020

Distanční výuka

 • Žáci budou vzděláváni prostřednictvím Bakalářů, služby G Suite – G-mail, Google Classroom, Google Meet.

 • Účast na distanční výuce, plnění úkolů a jejich odevzdávání je povinné.

 • Máte povinnost denně sledovat Bakaláře a školní emaily, kam budete dostávat pokyny k distanční výuce.

 • Distanční výuka je povinná, absence na online výuce musí být řádně omluvena, jinak je považována za neomluvenou absenci.

I. stupeň

 • Výuku si vedou paní učitelky dle nastavených pravidel.

 • Minimálně jedenkrát týdně je online hodina anglického jazyka dle rozvrhu.

II. stupeň

Distanční výuka je dle platného rozvrhu z těchto předmětů:

 • ČJ, M – online výuka minimálně 2 krát týdně

 • Aj, Nj, D, Z, P, Ch – online výuka minimálně 1 krát týdně

 • F – prostřednictvím Moodle

 • Kroužky doučování mohou být také vedeny online.

 • Výuka bude opět jako při jarním uzavření škol vedena v týdenním režimu.

 • V pátek dostanete pozvánky na Google Meety na další týden a zadané úkoly prostřednictvím učebny Google Classroom tak, aby žáci věděli, které hodiny budou v daný týden online.

Školní jídelna

 • Od středy 14.10. 2020 jsou všichni žáci odhlášení z obědů.

 • Pokud budete chtít na obědy chodit, musíte se přihlásit dnes, tj. v úterý 13.10. do 14.00  hodin nebo kterýkoli další den do 14.00 hodin  na www.strava.cz, na kterou se dostanete z webové verze Bakalářů nebo vedoucí školní jídelny paní Krulové na tel. 515 333 173 nebo na email: krulovam@zsmiroslav.cz.

 • Cena obědu se nemění.

 • Oběd bude  vydáván pouze do jídlonosičů v době od 12.00 do 12.30 hodin.

 • Popř. si můžete v jídelně nechat předchozí den nebo ráno prázdný jídlonosič, který si můžete vyzvednout kdykoliv po 11 hodině. Musí na něm být napsané příjmení, jméno a třída žáka.

TÝDEN OD 26.10. DO 30.10. 2020

 • Žáci mají podzimní prázdniny.

V případě nejasností kontaktujte třídní učitele.

 

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: kadlecovaj@zsmiroslav.cz