INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

jsme moc rádi, že se 1. 9. 2021 můžeme setkat při prezenční výuce. Stále ještě musíme dodržet předepsaná pravidla MŠMT pro pobyt žáků ve škole.

  • Antigenní testování bude probíhat ve dnech 1. 9. 2021 (žáci 1. ročníku a přípravné třídy budou testováni 2.9.); 6. 9. 2021; 9. 9. 2021 (následně dle nařízení KHS).

  • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 180 dny, mají plně dokončené očkování déle jak 14 dní nebo negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (test PCR ne starší 7 dnů, antigenní test ne starší 72 hodin).

  • Pokud by některý žák v uvedený den testování chyběl, bude otestován v den příchodu do školy.

  • V případě pozitivního testu objednají rodiče toto dítě na PCR test a budou školu informovat o výsledku testu. Ostatní žáci zůstávají ve škole.

  • U pozitivního testu ve čtvrtek 9. 9. odchází domů celá školní skupina, ve které se tento žák nachází.

  • Pokud se vaše dítě necítí zdrávo nebo má příznaky onemocnění, neposílejte ho prosím do školního kolektivu.

  • Ve třídách se žáci pohybují bez ochrany úst a nosu, ve společných prostorách školy žáci používají roušky nebo respirátory (starší 15 let).

Děkuji Vám za spolupráci a budeme všichni doufat, že prezenční výuka bude probíhat po celý školní rok 2021_22.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Miroslav

Mgr. Jana Kadlecová,  ředitelka školy

 Podrobný manuál MŠMT k provozu škol:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Mimořádné opatření MZ ke stanovení podmínek provozu škol:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf