EXPERIMENTÁLNÍ INTEGRACE (společná hodina HV tříd 1.P a 2.B)

Ve čtvrtek 30. 4. proběhla experimentální hodina hudební výchovy žáků 1.P a 2.B třídy na podnět bakalářské práce studentky hudební výchovy PdF MU. Hodina byla motivována jarem, jarní přírodou, jarními kytičkami, doprovázena písničkou autorů Svěráka-Uhlíře: “Jaro dělá pokusy“. Úkolem bylo dokázat nebo vyvrátit, že děti z běžných tříd a děti se speciálně vzdělávacími potřebami mohou mít některé vyučovací hodiny společné. Ukázalo se, že konkrétně v hodině HV si děti vzájemně dokonale rozumí, společně zpívaly i tancovaly. A líbilo se nám to všem, jak dětem, tak vyučujícím.
WIN_20150426_133549WIN_20150426_135333