Exkurze žáků 7. ročníku do Centropenu Dačice

Centropen (3)Dne 19. září 2017 navštívili žáci sedmých ročníků naší školy v rámci slohového vyučování: Popis pracovního postupu v předmětu český jazyk prostory největšího výrobce psacích prostředků nejen evropského, ale i světového formátu, jímž je firma CENTROPEN DAČICE, a.s.

Měli tak jedinečnou možnost seznámit se s procesem výroby jak fixů, tak i dalších psacích pomůcek. Chlapci a děvčata prošli během své exkurze výrobní prostory v doprovodu průvodce, který je současně svým odborným výkladem seznamoval s jednotlivými fázemi výroby těchto popisovačů. Umožnil jim navštívit nejdůležitější výrobní haly, v nichž sledovali vznik fixů od prvopočátku jejich výroby.

Viděli tak vstřikovací halu, v níž se lisuje pětice hlavních komponentů ke kompletaci fixů a dalších popisovačů. Celá zdejší výroba je plně automatizovaná. Na správný chod robotických zařízení dohlíží pouze několik odborně zaškolených dělníků, kteří bedlivě kontrolují správný chod zařízení a bezporuchovost strojů.

Naši žáci se měli možnost seznámit v jednotlivých výrobních sektorech s dalšími fázemi výrobního procesu, např. navíjení vláken, jejich tvrzení žhavou pryskyřicí, modelování a lisování náplní do fixů včetně automatické výroby různých profilů a průměrů hrotů. Na automatických linkách probíhalo samozřejmě kompletování fixů nebo dalších popisovačů, jejich potiskování a finální fáze- kompletování fixů včetně jejich třídění do sad. O tom, že Centropen Dačice expeduje svoje výrobky do celého světa, svědčily potisky pro jednotlivé zahraniční zadavatele: mísí se na nich latinka, japonština, čínština, ruština, ale i názvy různých exotických zemí i světadílů.

Centropen je ryze moderní a velkoplošnou továrnou, již řídí členové akciové společnosti, v jejímž čele stojí syn původního zakladatele zdejší továrny.

Chlapci a děvčata se také dozvěděli několik zajímavostí z historie této továrny. Datum jejího založení je 27. srpen 1940 a oba zakladatelé – zdejší dačičtí občané – si kladli za cíl výrobu plnicích per. Zatímco v 60.tých letech minulého století vyráběla továrna ročně 2 370 000 plnicích per a 70 druhů dalších produktů ročně, usilovalo vedení tehdejší továrny o vývoj stále dokonalejších výrobků a současně o zvyšování produkce nejen za rok, ale i denně. V tomto desetiletí tak zde vzniklo první pero s vyměnitelnou bombičkou s inkoustem a bylo určeno hlavně pro žáky základních škol.

Ve II. polovině 60.tých let vznikl v Japonsku nový psací prostředek – popisovač, známý pod zkratkou „ fix.“ Z dětských popisovačů se postupně vyvinula řada dalších výrobků – např. linery, rollery, permanentní popisovače atd.

V roce 1997 se stal Centropen Dačice světovým monopolním výrobcem foukacích fixů a počet zaměstnanců v té době čítal nejvyšší počet v historii firmy: 628 lidí. Od té doby počet zaměstnanců klesá díky moderním technologiím při výrobě produktů a současně stoupá počet vyrobených kusů výrobků za rok.

V roce 2012 bylo dosaženo historicky nejvyššího počtu vyrobených psacích prostředků – 258 milionů za rok. Firma v témže roce uvedla na trh převratnou novinku: TORNADO COOL, při jejíž výrobě bylo poprvé v historii použito měkčeného gumového úchytu pro snadnější držení při psaní.

Zájem žáků o tuto výrobu fixů a ostatních popisovačů byl během jejich návštěvy v Centropenu opravdu velký a prohlídka této plně automatizované a roboticky řízené továrny posunula jejich obzory zase výš.

Naše poděkování patří celému vedení této továrny, které nám tuto jedinečnou exkurzi i zážitky umožnilo.

Mgr. Vladislava Smékalová