Dyslektická olympiáda 2018

P1030681Ve středu 30. května proběhla již podesáté dyslektická olympiáda. Tato akce se konala na ZŠ Pražská Znojmo. Krásné počasí podpořilo přátelskou atmosféru celé akce. V letošním roce se zúčastnil rekordní počet žáků prvního stupně – 120 žáků z deseti základních škol okresu Znojmo si změřilo síly v osmi disciplínách. Všechny disciplíny byly pojaty netradičně, zajímavě a pro děti velmi atraktivně. Stanoviště zajistili: Policie Znojmo, hasiči Znojmo, NP Podyjí, Lesy ČR, PPP Znojmo, žáci střední zdravotní školy. Soutěžící si vyzkoušeli ošetření zranění, skládání lidské kostry z puzzlí, netradiční sportování, znalosti z přírodovědy, českého jazyka, matematiky a angličtiny. Museli prokázat vědomosti z dopravní výchovy i zručnost jízdy na koloběžce. Hudební stanoviště prověřilo znalosti méně známých nástrojů. Děti si vyzkoušely i základy programování pomocí včelky Bee. Stanoviště hasičských dovedností všechny v parném dopoledni ochladilo. Body navíc získali soutěžící za originální prezentaci svého družstva a za skládání tangramů, což byl nelehký úkol pro jejich pedagogický doprovod. Že se dysolympiáda vydařila, svědčí i to, že všechny děti odcházely spokojené, se zlatou medailí na krku a se spoustou drobných dárků. Závěrečné poděkování patří vedení školy, sponzorům a v neposlední řadě i paním kuchařkám, které pro všechny zúčastněné upekly jahodový moučník.

Velkou pochvalu si zaslouží žáci 2.-5. tříd, kteří úspěšně reprezentovali naši školu: Markéta a Karolína Janderovy, Petr Leitmančík, Pavel Slatinský, Stanislav Solař (družstvo č.1), Štěpán Varga, Jakub Patočka, Jan Prokeš, Jan Mach, Patrik Landsman (družstvo č.2).

Mgr. Olga Široká