Druháčci malými přírodovědci v NP Podyjí

Naše škola spolupracuje s Národním parkem Podyjí již několik let, tentokrát pracovníci Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí připravili pro naše druháčky vzdělávací přírodovědnou stezku přímo u nich v obci Čížov, kterou jsme v červnu v rámci exkurze navštívili a kde nás přivítala jeho vedoucí Ing. Svatava Holubová. Paní Holubová nás provedla interaktivní výstavou v budově Návštěvnického střediska NP Podyjí a seznámila s pracovním listem, který pak žáci vyplňovali ve dvojicích. Uvnitř budovy i venku kolem ní měly děti umístěná čísla, která hledaly. Pod každým číslem na ně čekal úkol, zjistit název rostliny nebo se dozvědět zajímavosti z panelů, které přibližují jednotlivé biotopy vyskytující se v NP Podyjí.Druháčci malými přírodovědci v NP Podyjí 1 Druháčci se tak seznámili s naším nejbližším národním parkem, dozvěděli se jaké rostliny a zvířata v něm žijí a trénovali si čtení s porozuměním, které bylo pro pochopení a hledání správného řešení úkolů velmi důležité. Odměnou za jejich hledání, zkoumání a odpovědi bylo pak dovádění v dětské lanovém hřišti a ti nejlepší řešitelé získali od NP Podyjí krásné ceny. Za nádherný den a přípravu stezky zaměstnancům NP Podyjí moc děkujeme!

 Mgr. Jana Benešová