Dr. Zdědil a pan Zdražil

Dne 8. a 9. 6. 2021 byla na naší škole poprvé vyzkoušena simulační hra Dr. Zdědil a pan Zdražil, která má žáky prakticky provést oblastní finanční gramotností. Hru vyzkoušely 9. ročníky, 8. 6. 2021 se účastnila 9.A, dne 9. 6. 2021 si hru zahrála 9.B. Oba dva dny byl projekt uveden v rozsahu 4 vyučovacích hodin v učebně Informatika 1, jelikož nutností ke hře je připojení k internetu a přístup každé skupiny (rodiny) k počítači. Na začátku hry se představila hra a téma tím, že žáci se měli pokusit vyjádřit svou představu o ideálním měsíčním příjmu. Byla zmíněna výše minimální i průměrné mzdy a žáci se snažili si spočítat, kolik má na den jeden člen rodiny v případě tříčlenné, čtyřčlenné domácnosti. Následně se náhodně rozdělili do skupin/ rodin, podle nové “identity”, kterou si ve hře vylosovali. Každá rodina se snažila po dobu pěti měsíců finančně vyjít, ušetřit, přivydělat a vypořádat se s nenadálými událostmi. Na konci hry měli žáci možnost ostatním představit svou rodinu a zároveň zhodnotit hru. Byl dostatek času také na vysvětlení pojmů, se kterými se během hry setkali. Hra byla žáky kladně přijatá a ohodnocená. Během hry se u žáků podporovala:                                                                               Orientace v oblasti finanční gramotnosti

  • na co vše člověk peníze potřebuje (jídlo, nájem, energie, provoz auta, oblečení, náklady na koníčky… a to nejen pro sebe, ale i pro ostatní členy domácnosti);

  • seznámení se základními pojmy: příjem a výdaj, pravidelný a jednorázový, kreditní x debetní karta, hypotéka, půjčka, účet, spoření, pojištění…;

Skupinová spolupráce

  • žáci pracují ve skupinách (v rodinách) a společně se snaží během pěti měsíců finančně vyjít;

Kreativní myšlení

  • žáci se snaží vymyslet, co můžu udělat pro to, aby si jejich fiktivní rodina finančně polepšila, aby si mohla splnit navržená přání, kde mohou ušetřit, který výdaj je zbytečně nákladný a jak ho mohu snížit…;

Ekologické myšlení 

  • žáci mají na výběr několik možností, jak ekologicky zhodnotit svou domácnost a snížit dopad na životní prostředí  ( např. menší spotřeba masa, nakupování biopotravin a místních sezónních produktů, pořízení nádrže na využití dešťové vody, využití solární energie ve vlastní domácnosti…), které musí během hry čtyřikrát vybrat a zapracovat do svého rozpočtu.

Mgr. Adéla Hlávková a Mgr. Jarmila Maiová