Děti naší školy na Miroslavském zámku

Není snad miroslavský občan, který by nepohlédl na dominantu našeho města, zámek. V minulých týdnech ho navštívily děti 6. a 7. ročníků naší školy v rámci výuky dějepisu.

Na zámku nás přivítala paní průvodkyně v historickém oděvu, Dana Vybíralová. Její kostým se dětem mimořádně líbil, stejně jako její výklad historie. Děti se dozvěděly pověst o kněžně Miroslavě, která zámek založila, o historii města, židovské obce a dalších významných osobností. Skvěle zpracované informace o rekonstrukci zámku umožnily dětem udělat si představu o tom, jak náročné je uvést takový objekt do svého původního stavu. Prohlídka zámku byla vítaným doplňkem učiva těchto ročníků a především apelem na jejich občanství a hrdost, na to, že jsou potomky předků, jejichž kořeny sahají tak hluboko.

Za to, že se děti dostaly bezplatně na zámek, musíme poděkovat miroslavské kultuře a vedení města, které umožnilo bezplatnou návštěvu více jak 120 dětem z Miroslavi a okolí.

Jsme přesvědčeni, že vazba dětí na město se bude prohlubovat a jednou se v dobrém tyto aktivity městu vrátí. Ještě jednou děkujeme.

Mgr. Milan Trojan, učitel dějepisu