Den ZEMĚ ve školní družině

IMG_20180504_133810Projektu „ DEN ZEMĚ“ jsme se podle možností jednotlivých oddělení věnovali celý dubnový týden. Každý den probíhaly jiné aktivity, při kterých jsme se seznamovali s různými zajímavostmi života na Zemi.

Začali jsme úklidem papírků v okolí školní družiny, připomněli si, jak třídit odpad, sestavovali puzzle- poznávačku kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů, procvičovali se v rozpoznávání předmětů neživé přírody podle hmatu, poznávali různé vůně a pachy (skořice, houby, jehličí, levandule, ….), zjišťovali dobu rozkladu různých odpadků, ale také vývojová stádia včely, motýla, žáby, jabloně, jahodníku,….

Vyprávěli jsme si o důležitosti VODY a shlédli dokument „ Putování kapky vody“.

Celý projekt jsme zakončili vytvářením velkoplošných plakátů, vyjadřujících, co my děti můžeme pro naši planetu ZEMI dělat, aby se nám zde dobře žilo.

Dny, které jsme projektu věnovali, byly mimořádně teplé a pěkné a tak většina aktivit probíhala pod širým nebem na družinové zahradě.

Děti a vychovatelé ŠD

Lada Vostalová