Den Země ve 4.A

Žáci 4.A  měli různé aktivitky ke Dni Země. Zapojili se do sběru papíru. Nasbírali celkem 1025 kg papíru, v soutěži skončili na 7. místě.
Podnikli vycházku na kopec Větrňák, kde se seznámili s přírodními podmínkami v okolí Miroslavi, určovali druhy stromů a prohlédli si  na informačních tabulích chráněné rostliny.
V hodinách ČJ komunikovali na téma třídění odpadů, četli a pracovali s textem „Odpadková myš“, v němž si vyhledávali informace, co do kontejnerů patří, jak by vypadal svět, kdyby se odpad netřídil.
Zapojili se do tvoření, vyrobili Ekolačku z různých druhů papíru.
Sesbírali PET lahve na školním hřišti, prošli a uklízeli prostranství kolem DPS , školní jídelny a družiny.

PaedDr. Jaromíra Svobodová