Den zdraví 7.ročníku

Den zdraví 23. června 2016 – 7. roč.

Zdraví považujeme za jednu z prvořadých hodnot, které se podílejí na kvalitě lidského života. Podoba zdraví je u každého člověka vlastní, jedinečná a mění se v průběhu jeho života.

Návyky zdravého způsobu života a chování, kterým upevňujeme své zdraví, bychom si měli osvojovat od nejútlejšího věku. Nejsnáze se vytvářejí zdravé návyky cestou přirozenou…

V hodinách výchovy ke zdraví se sedmáci mimo jiné věnovali tématu „správná výživa“. Získali potřebné vědomosti, které uplatnili při sestavování jídelníčku, podle kterého vařily naše paní kuchařky v termínu od 13. do 24. června ve školní jídelně. Celou aktivitu bedlivě sledovala a korigovala vedoucí školní jídelny p. Krulová.

Strávníci mohli ohodnotit během čtrnácti dnů každý oběd.

Školní oběd tvoří 35 % denního příjmu potravin a představuje model kompletního jídla obsahujícího celou paletu živin, které dítě potřebuje. Měl by být základem návyků správné výživy pro celý život.

Téma zdravý životní styl jsme rozvíjeli (skloňovali)i během čtvrtečního dopoledne. Sedmáci se postupně zapojovali do aktivit, které jim umožnily vše si vyzkoušet prakticky. Připravit si dobrou svačinu v podobě chutné pomazánky, ovocného či zeleninového salátu, zdravou večeři – vegetariánský hamburger, vše zapít lahodným nápojem, či si připravit smoothie.

Kromě dobrého jídla a pití se trochu protáhnout, neboť lidské tělo je vyvinuto k pohybu a celkové aktivitě, protože sportem získáváme pružnost a ohebnost.

A nakonec neudělat botu v botanice! Žáci se seznámili s bylinkami, které se dají využívat při přípravě pokrmů i nápojů, jejich ochutnávka byla samozřejmostí.

Říkají vám něco tyto názvy – kuskus, bulgur, jáhly, quinoa a třeba chia semínka? Naši sedmáci už s tím problém nemají.

Však víte, že není na světě bylina, která by na něco nebyla.

            Velké poděkování patří mým kolegyním a kolegům, děvčatům ze školní kuchyně,

společnosti BYLINKY s.r.o. a paní Brúckové ze Zdravého krámku.

Mgr. Radka Holcrová