Den stromů ve školní družině

říjen 2017 045Stromy mají pro nás velký význam jak po stránce ekologické, tak i estetické. Proto jsme se rozhodli připomenout si jejich den i ve školní družině. Jednotlivá oddělení si s tímto úkolem poradila různě. Především jsme se snažili, aby děti poznaly stromy v bezprostředním okolí družiny a také stromy, se kterými se mohou setkat v lese či v okolí domova. Znamenalo to naučit děti poznávat stromy podle jejich listů a plodů. A to jednak na stromech rostoucích přímo před budovou družiny, tak i podle předkládaných obrázků.

Také jsme toto téma zpracovali výtvarně. Děti malovaly obrázky stromů, dělaly otisky stromové kůry na papír a koláže z listů. Menší děti vybarvovaly omalovánky s tématy stromů a listů. Rovněž zpracovaly podzim jako takový – padání listů – a to právě dokreslovanou koláží stromu s listy, které se jakoby snášejí z větví na zem pod stromem coby symbol jednoho končícího vegetačního období a zároveň příslib nového života v dalším roce.

Děti měly také možnost využít přírodovědné výukové programy v počítačové učebně. Určitou nevýhodou však je, že z časových důvodů není možné jít na vycházku do lesa ani do zámeckého parku.

Mgr. Josef Škoda