Děkujeme, že nám pomáháte

Naše škola, ZŠ Miroslav, v měsíci březnu obdržela od společnosti ECOBAT s.r.o.,B2 provozovatele kolektivního systému přenosných baterií a akumulátorů, OSVĚDČENÍ o přínosu pro životní prostředí za rok 2020. K recyklaci jsme odevzdali, především díky Vám, rodičům, prarodičům a dětem z naší školy, celkem 104kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 68kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

Chtěli bychom Vám všem, alespoň touto cestou poděkovat nejen za to, že se zapojujete do našich sběrových akcí, ale především za to, že děti vedete, stejně jako i my ve škole, ke třídění odpadu a tím i k ochraně životního prostředí.

Doufáme, že se tato skvělá spolupráce bude i nadále prohlubovat a rozvíjet. O tom svědčí i velké množství drobného domácího elektrozařízení, kterým jste nám přispěli do březnové sběrové kampaně.

Mgr. Jana Pavlů