Čtvrťáci v ANTHROPOS

Čtvrťáci v ANTHROPOS 1Žáci čtvrtých ročníků navštívili Pavilon Anthropos. Zde si vyslechli lektorskou prohlídku expozic a seznámili se s nejstarší historií lidstva a vývojem člověka. Zabývali se příbuzností člověka a dalších primátů. Součástí stálých expozic jsou zajímavé trojrozměrné rekonstrukce člověka v reálných velikostech. Pozornost žáků upoutala také rekonstrukce pravěkých obydlí i oděvů pravěkých lovců a velkolepá rekonstrukce mamuta s mamutím mládětem. Zajímavé jsou i kopie nástěnných maleb a jejich techniky malby. Závěrem prohlídky jsme se věnovali vznikem různých ´´ venuší´´.

Zdeňka Novotná

Fotogalerie