Červen 2023 ve školní družině

Už jen jeden krok a bude nový školní rok. Poslední měsíc ve školní družině byl plný dobrodružství. Stejně jako minulý měsíc, navštívila školní družina zámek v Miroslavi. Dále jsme si na družinové zahrádce přichystali svačinu v podobě lívanců. To byla dobrota. Děti ze 4 a 5 oddělení navštívily návěs, ve kterém se skrývala laboratoř s moderními technologiemi. Nejen, že jsme se dozvěděli spoustu nových informací, ale měli jsme možnost vidět, jak funguje 3D tisk, řezací plotr, termolis a laserová řezačka. Odnesli jsme si mnoho výrobků, nejvíce nám však udělaly radost píšťalky, které nám společnost FabLab věnovala. Na závěr školního roku si pro nás paní vychovatelky připravily diskotéku a malování na obličej. Také jsme společně vyhodnotili celý školní rok v družině a dostali spoustu odměn. Chtěli bychom poděkovat paní Pitauerové a sdružení rodičů za krásné odměny pro děti a také bychom chtěli poděkovat všem rodičům za sladké odměny, které dodávali po celý rok.
Děti a vychovatelky ŠD