Biologická olympiáda

Mapovník zeměpisný, lžičák pestrý, zákeřnice, dutohlávka…. Že vám tato jména nic neříkají? V tom případě by vám mohli poradit účastníci biologické olympiády. Každý rok se na naší škole koná její školní kolo. Obvykle se ho zúčastňuje zhruba 30 žáků druhého stupně. Z nich pak tři nejlepší v kategorii D (6. a 7. třída) a tři v kategorii C (8. a 9. třída) postupují do okresního kola. Nemají to úplně lehké, několik měsíců se připravují a píší vstupní práci. Letos to byli v kategorii C Marek Dočekal, Radka Nohavová a Andrea Příhodová, v kategorii D Jana Tesařová, Miroslav Novotný a Martin Sova. Ostudu si rozhodně neudělali ani v okresním kole. Nejlépe si vedla Jana Tesařová, která skončila na 3. místě. Díky tomu pro ni soutěž pokračovala dále, reprezentovala znojemský okres i v kole krajském, kde se umístila na krásném 13. místě. Janě gratulujeme a doufáme, že stejných, ne-li větších úspěchů dosáhne i v dalších letech.

Mgr. Miroslava Šabatová