Anglická knihovna

Od září 2016 se nám podařilo založit školní anglickou knihovnu. Všichni žáci mají možnost si vypůjčit knihu v AJ ve své jazykové úrovni a rozvíjet tak své komunikativní dovednosti i mimo vyučovací hodiny. Nabízíme knihy od úrovně Starter (začátečníci) až po úroveň Intermediate (maturitní úroveň). Nabídku knih se (dle finančních možností školy) snažíme neustále rozšiřovat a aktualizovat. Proto také budeme rádi za případné sponzorské dary, které nám umožní další nákup cizojazyčné literatury pro všechny žáky, kteří v této aktivitě našli zalíbení. A to nám věřte, že je jich čím dál víc! 🙂 🙂 🙂

Za Aj p.uč. Bartuňková a Šebesta Čížková