Adaptační dny 6. ročníku 2021

Ani letošní školní rok nemohl pro šesté ročníky začít jinak, než tradičními adaptačními dny. Zázemí pro konání adaptačních dní nám poskytlo, jako již každoročně, Středisko volného času Miroslav, za což jim velmi děkujeme. Prima prostředí je základ a to jsme právě ve Středisku volného času Miroslav našli.

Adaptační dny proběhly v pondělí 6.9., v úterý 7.9. a ve středu 8.9. v pořadí 6.B, 6.C a 6.A společně s jejich třídními učiteli Mgr. Andreou Bartuňkovou (6.B), Mgr. Karlem Buchtelou (6.C) a Mgr. Lucií Řeřuchovou (6.A). Záštitu těchto dní měla na starost metodička prevence Karin Boháčová. Po všechny tři rána jsme se sešli aktivně naladěni. Hlavním cílem adaptačního dne je stmelit kolektiv a více se poznat. Začali jsme představováním, kdo má co rád, co rád dělá. Poté jsme si zahráli na známé osobnosti a přebírali jsme jejich identitu. Nejprve přebírali identitu osobností, které již byly vybrané, a potom dostali prostor dle vlastního výběru. Postupně si kladli otázky, na které mohli odpovědět jen ano nebo ne. Poté se snažili identitu odhalit. Některé osobnosti byly odhaleny záhy a některé byly těžkým oříškem. Dále následovala hra, při které třída komunikovala neverbálně a musela se seřadit postupně na lavičku podle velikosti či abecedy. Z počátku jim dělalo problémy domluvit se beze slov. Pro některé třídy to byl nepřekonatelný problém, a tak se jim ve výsledku nepodařilo, aby všichni stáli na lavičce jako jeden muž.Adaptační dny 6. ročníku 2021

Malá svačinka nás naladila na venkovní aktivity. Každý si našel svou oblíbenou hru mezi přetahovanou, pexesem, kapitánkou, bagem, vyvolávanou či společným podáváním míče různými způsoby v družstvech. Pořádně nám vyhládlo, a tak jsme všichni vyrazili na oběd nebo svačinku. Po obědě jsme se pustili do stavby věží z novinového papíru. Tuto aktivitu provádíme téměř každým rokem, ale letos se nám povedla největší a nejstabilnější věž, jakou si já za poslední tři roky pamatuji. Můžete se sami podívat, protože jsme to pro vás zdokumentovali. Závěrem jsme si vyrobili papírové profily, které o nás prozradí různé zajímavosti a můžete je najít u nás ve třídách na nástěnkách. Celý den jsme završili malým zhodnocením. Všichni byli unaveni, ale spokojeni. Myslím, že mohu za všechny napsat, že jsme si to společně užili a více jsme se poznali. A teď již všichni vyrážíme do boje s matematikou, fyzikou a jinými zapeklitými předměty.

 Za všechny Karin Boháčová