Oslava 1. máje

8DA98255-6BEA-4D88-9C22-B8FB6ABBEDA3 (1)Děkujeme všem za účast na dnešní oslavě 90. výročí otevření budovy školy ZŠ Miroslav, 60. výročí speciálního školství v Miroslavi, 10. výročí pod jednou střechou a při slavnostním odhalení pamětní desky bývalého žáka naší školy Františka Pospíšila, který se účastnil protifašistického odboje.

Fotografie najdete na:

https://eu.zonerama.com/vaclavvolf/Album/8362363

Děkujeme Václavu Volfovi za fotodokumentaci.