Vyhodnocení sběru papíru

20220426_094838Ve dnech 21. a 22.4. se konal na naší škole pravidelný sběr starého papíru. Nové sběrné místo u kulturního domu, které bylo změněno z důvodu komplikované dopravní situace v okolí školy, se velmi osvědčilo.
Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoli množstvím, byly sesbírány celkem tři kontejnery starého papíru a kartonů.
Získaný finanční obnos bude použit prostřednictvím Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav z.s. pro naše žáky, z tohoto příspěvku jsou financovány např. pomůcky pro žáky, odměny za soutěže, příspěvky na dopravu na soutěže, potřeby pro školní družinu, vybavení na lyžařský výcvikový kurz, dárky pro vycházející žáky 9. ročníku a žáky 5. ročníku při přestupu na 2. stupeň, video ze školní akademie a školního plesu apod.
Děkujeme také panu školníkovi Zdeňku Krontorádovi za skvělou organizaci celé akce a chlapcům devátého ročníku za pomoc.
Jana Kadlecová