Poděkování

1Velké poděkování patří městu Miroslav za dodání 150 kusů ochranných roušek pro zaměstnance ZŠ Miroslav a 50 kusů pro naše žáky. Dále p. Ing. Petru Hráčkovi za výrobu 30 ochranných štítů pro paní kuchařky ve školní jídelně v DPS Miroslav a v MŠ Pastelka, pro paní učitelky 1. stupně, paní vychovatelky a paní asistentky, které nastupují od 25. 5. 2020, aby zajistily výuku žáků 1.- 5. ročníku a dětské odpolední skupiny.

Vaší pomoci si velice vážíme.

Mgr. Jana Kadlecová