PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme firmě SBS SECURITY za sponzorský dar při instalaci kamerového systému na ZŠ Miroslav.