Poděkování pomocníkům na Barborkové sobotě

Velké poděkování patří všem pomocní20171208_095057kům na Barborkové sobotě:))