Virtuálně s elektřinou

Dnešní dopolední výuku si Prototýpci ze 3.B a žáci speciální třídy 3.P zpestřili online prohlídkou distribuční sítě elektřiny. Skupina ČEZ i v letošním školním roce nabízí školám tuto jedinečnou interaktivní aktivitu, při níž se žáci přímo ze školních lavic propojí s moderátory ze studia, kteří je seznamují se zajímavostmi ze světa výroby a distribuce nepostradatelné elektřiny. Naše další naplánované interaktivní setkání bude na největší české přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně. Projdeme se společně i světem obnovitelných zdrojů a možná zavítáme, sice jen virtuálně, i do Temelína. Děti během programu mohou moderátorům klást i záludné otázky a pokaždé je čeká i soutěž o hodnotné ceny. Mgr. Jana Pavlů

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1