Vesmír

V rámci prvouky dostali žáci třetích tříd zajímavý úkol . Měli vytvořit 3D projekt na téma VESMÍR , který je pro ně velmi zajímavý a vzbuzuje v nich tajemno. Těšili se, co s pomocí svých rodičů vyrobí.

Na projekt měli dostatek času, protože si museli promyslet, co budou dělat, jaké pomůcky si nachystat a jak postupovat. Děti nosily takové práce, nad jejichž kreativitou a fantazií se nám tajil dech. Jedním slovem nádhera.

Chtěly bychom poděkovat nejen dětem, ale i rodičům, že si našli čas, se svými ratolestmi přiložili ruce k dílu  a strávili společně pěkné chvíle plné diskutování, povídání…

A i o to nám všem šlo. Není to báječné?

                                                                                             učitelky 3. tříd   

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1