Speciální třídy mají talent

Po pololetním vysvědčení se na naší škole konalo několik talentových a vědomostních soutěží.  Soutěživý duch ovládl i děti ze speciálních tříd a také ony chtěly poměřit své síly. Termín soutěže byl stanoven na pátek 24.3., kdy se konal březnový Rubikon (projekt SVČ Miroslav).  Zadání soutěže bylo jednoduché: Ukaž se. Proběhly téměř měsíční přípravy a den D nastal. Jako porota usedli paní Jana Kopečková a Bc. Daniel Málek ze SVČ. Někdo zpíval, někdo tančil, někdo zvládal oboje. I přes velkou počáteční nervozitu předvedly všechny děti báječný výkon a nebylo možné rozhodnout o stupních vítězů. Ocenění a hřejivý pocit z překonání sebe sama si tak nakonec odnesly domů všechny děti. První ročník talentové soutěže speciálních tříd byl více než úspěšný a jistě nastartoval  příjemnou tradici.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 2