Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky

Čtvrteční dopoledne 27. června bylo slavnostní. Celá škola se shromáždila v parku kolem sochy Jana Ámose Komenského, kde proběhlo několik důležitých událostí. 

Nejprve bylo oceněno sedm mladších žákyň národní házené, které nejdříve ovládly Jihomoravskou oblast a dostaly tak šanci utkat se s nejlepšími týmy v České republice na Mistrovství ČR Národní házené. Reprezentovaly tak Miroslav v Tymákově u Plzně a získaly bronzovou medaili. Za skvělé výkony si zaslouží velké uznání.

Dále jsme se rozloučili a předali pamětní listy našim žákům, kteří odcházejí buď na víceletá gymnázia, školy se sportovním zaměřením nebo se stěhují.

Přejeme, ať se jim na nových školách daří a s láskou vzpomínají na ZŠ Miroslav.

Pak už program patřil žákům vycházejících z 9. ročníku.

P. uč Bartuňková zhodnotila letošní absolventské práce. Konstatovala, že bylo těžké vybrat ty nejlepší, protože byla většina na velmi vysoké úrovni, ať už skvělým obsahovým a formálním zpracováním, ale také krásnými prezentacemi obohacenými o kostýmy, rekvizity a praktické ukázky. Poté bylo vyhlášeno několik kategorií, nejdříve TOP 8 nejlepších absolventských prací, dále TOP 14 nejlepších prezentací, letos poprvé byla udělena zvláštní cena PŘEKONAL SÁM SEBE a nakonec překvapení v podobě udělení diplomu za  NEJLEPŠÍ ABSOLVENTSKOU PRÁCI 2024. Všichni ocenění žáci dostali poukazy na nákup v obchodě se sportovními potřebami v hodnotě 250,-  nebo 500,- Kč, které jsme pořídili z prostředků Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav, z.s., kterému tímto děkujeme.

Poslední část shromáždění se odehrála pod taktovkou žáků 9. ročníku.

Nejdříve se rozloučili se svými současnými, bývalými učiteli, asistentkami, paní uklízečkami, pány školníky a paní kuchařkami dojemným proslovem, nechybělo předání pamětních listů a dárků pro žáky, které byly opět pořízeny z rozpočtu Sdružení rodičů. Našim absolventům přejeme úspěšný vstup do další etapy života a splnění všech jejich plánů a cílů. 

Slavnostní dopoledne se neslo v duchu očekávaným letních prázdnin a celá škola následně odešla na miroslavské koupaliště, kam mají žáci po celý týden v rámci výuky vstup zdarma a jako dárek za vysvědčení od města Miroslav i v pátek 28. června.

Děkujeme Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav, z.s. za poskytnutí odměn a dárků pro žáky, SMM Miroslav a městu Miroslav za umožnění vstupu na koupaliště zdarma. 

Přejeme všem krásné léto.

Mgr. Jana Kadlecová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1