Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku, školní rok 2022/2023

Ve čtvrtek 1. září 2022 od 8.00 hodin proběhlo v Kulturním domě v Miroslavi slavnostní přivítání prvňáčků představiteli města, vedením školy a jejich učitelkami. Tento den se zapsal do paměti 42 dětem, jejich rodičům i prarodičům. Po úvodním slovu paní ředitelky Mgr. Jany Kadlecové vystoupily pod vedením svých třídních učitelek děti druhého ročníku s pásmem básniček a písniček. Starosta i místostarosta města dětem předali pamětní listy a balíčky s pomůckami. A aby toho nebylo málo, paní Ludmila Janíčková z jednatelství České pojišťovny v Miroslavi si jako každý rok připravila pro děti dárečky, krásné dřevěné medaile a do každé první třídy finanční dar. Následně se noví žáčci přesunuli do svých tříd 1.A a 1.B, kde na ně i jejich rodiče čekaly třídní učitelky: v 1. A Mgr. Irena Náhlíková a Bc. Nina Balážová, v 1.B Mgr. Jana Benešová a asistentka pedagoga Kateřina Křečková. První školní den byli přivítáni ve své třídě i noví žáčci přípravky, které povedou Mgr. Olga Široká a paní asistentka Radka Kudláčková. Školní družinu povedou paní vychovatelky: Lada Vostalová a Hana Svobodová. Přejeme všem prvňáčkům a žákům přípravné třídy, aby se jim ve škole líbilo a aby do ní chodili jen s úsměvem a radostí.

Děkujeme městu za veškeré dárečky pro děti a paní Janíčkové za sponzorské dary.

Mgr. Jana Benešová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1