Slavnostní pasování páťáků na žáky druhého stupně

Ve čtvrtek 27. června 2024 byli slavnostě pasování žáci třídy 5.A a 5.B na žáky 2. stupně. Současně dostali od svých třídních učitelů, p. uč. Klejdusové a p. uč. Nožky, diplomy za úspěšné absolvování 1. stupně základní školy.
Přejeme jim krásné zasloužené prázdniny a budeme se na ně těšit v příštím školním roce.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1