Školní pobytový zájezd do Anglie 21. – 26. 4. 2024

Naše velká cesta za malou louži (nebo malá cesta za velkou louži…?) …

      Je neděle, půl desáté ráno a na miroslavských “zastávkách” se hromadí cestující s velkými i menšími zavazadly – žáci ZŠ Miroslav. Je tomu přesně devět let, co se naše škola naposled vydala na delší zahraniční cesty – tenkrát na dvě – do Velké Británie a do Německa.

       Cestu do Anglie jsme se rozhodli zopakovat – a to doslovně. Stejná trasa, stejná cestovní agentura, jen účastníci zájezdu jsou jiní – 66 kluků a holek v doprovodu čtyř vyučujících a průvodkyně a majitelky cestovní kanceláře Seagull v jedné osobě. Vydáváme se na cestu přes Německo, Belgii do francouzského Calais, abychom se nalodili na trajekt a vyrazili do ostrovního království. Všichni jsme plni očekávání, když brzy ráno na parkovišti v Londýně dospáváme následky více než dvacetihodinové cesty. A pak už jsme vyrazili za dobrodružstvím. Lodí po Temži až do centra města, Tower bridge, Tower, korunovační klenoty, Buckinghamský palác, London eye … A v odpoledních hodinách dál, až na pobřeží do místa pobytu – města Worthing.Tam si nás všechny vyzvedly “adoptivní rodiny”, které budou naším domovem po následující tři noci. 

       A ráno se opět scházíme a vyrážíme do školy, kde budou kluci a děvčata zkoušet svou angličtinu v praxi. Každé odpoledne nás pak čeká další výlet na zajímavá místa – Brighton a mořská akvária, zábavní molo, orientální pavilon a město Portsmouth – přístav a slavná loď HMS Victory, na které se plavil a také zemřel anglický národní hrdina admiral Nelson.  

       Závěrečný den žáci převzali certifikát o absolvování jazykového kurzu, užili si osobní volno k nákupu suvenýrů a dárků a vydali jsme se na zpáteční cestu.

       Když se naše loď vzdalovala od pobřeží a v dálce zmizely bílé doverské útesy,

všichni jsme si určitě v duchu říkali, kdy a zda vůbec se sem ještě někdy vrátíme …

       Přivezli jsme si zpět nejen únavu z cesty, ale spoustu zážitků, zkušeností o tom, jak se žije jinde, jak jsme na tom s angličtinou ….

       Výlet se snad vydařil a snad splnil svůj účel – ukázat, proč se vlastně cizí jazyky učíme a že cestování nám otevírá nové obzory.

PhDr. Marie Volfová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1