Šikana

Dne 6.2. a 13.2. na naší škole proběhlo ředitelské volno pro žáky naší školy z důvodu školení pedagogického sboru na téma Se šikanou na slovíčko s paní Mgr. Renatou Ježkovou. 

Proč je důležité se tímto tématem zabývat a co to vlastně šikana je? Pokusíme se vám lehce téma šikany nastínit.

V dnešní době se se šikanou bohužel můžeme setkat i v mateřské škole, proto je velmi důležité mít povědomí o tom, na co si dávat pozor a čeho si všímat. Téměř ve všech případech šikany dítě volá o pomoc. Avšak my, rodiče, to můžeme mít tendenci bagatelizovat slovy “nežaluj, vyřeš si to sám/a, nemám teď čas, nedělej ostudu…” Je velmi důležité, abychom dětem naslouchali a byli tady pro ně, když nás potřebují. Všímejme si, když změní svoje chování, když je něco jinak. To přece jako rodiče poznáme. Ale pěkně popořádku.

Na začátku je velmi důležité rozpoznat, zda se jedná o šikanu nebo škádlení. Škádlení je vždy zábavou pro všechny strany. Tudíž pokud svého kamaráda škádlím, očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Pokud však vidím, že to již jako legraci nebere, měl bych s tím hned přestat.

U šikany je to obráceně. Tam jde o to, abych druhého ponížil, zranil nebo mu nějak jinak ublížil. O šikaně lze tedy hovořit v případě, když se některé dítě zvýhodňuje na úkor druhého jak materiálně (peníze, věci), sociálně             (postavení ve skupině, ve třídě) nebo psychicky (pocit nadřazenosti, moci nad druhými). V tomto případě už je nutné rozlišit znaky šikany: záměrnost, cílenost, opakovanost, stupňovitost, nahodilost, systematičnost, nepoměr sil, nepříjemnost útoku, bezmoc oběti.

Co tedy dělat, když za námi přijde dítě, že se mu něco děje, že si chce s námi o něčem promluvit. Ať jsme v roli rodiče, učitele, vychovatele, prarodičů, nebo pokud sami vidíme, že je něco v nepořádku, odložme veškerou práci a rozptylme případné obavy z toho, že dítě žaluje. Dejme jasně najevo, že informace bereme vážně, i když se nám budou zdát malicherné či nepodstatné. Ujistěme dítě, že nikdo nemá právo nikomu ubližovat, ať fyzicky, psychicky nebo přes sociální sítě či jinak. 

Jako třídní učitelé můžeme šikaně předcházet, kdy pracujeme s celou třídou, postavené na pravidlech, respektu, vzájemné toleranci a vzájemné spolupráci. 

Školení bylo pro nás všechny velice přínosné. Znovu jsme si připomněli, jak šikaně předcházet či ji popřípadě včas odhalit a správně na ni zareagovat. V případě podezření se tedy můžete obrátit na třídní učitele, který bude vědět, co dál. Nebo můžete přímo oslovit školní metodičky prevence Mgr. Ivanu Klímovou (pro 1.stupeň) a Mgr. Andreu Bartuňkovou (pro 2.stupeň).

Každá situace má řešení.

Mgr. Ivana Klímová a Mgr. Andrea Bartuňková

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1